Newsletter

Zapisz się na Newsletter!

Newsletter

Podaruj prezent

Podaruj Voucher na
usługi Hotelu!

Kup prezent

Dobra lokalizacja

Sosnowiec 10 km dojazd 10 min
Tychy 17 km dojazd 15 min
Gliwice 29 km dojazd 20 min
Chorzów 10 km dojazd 10 min
Kraków 78 km dojazd 50 min
Zobacz mapę

Regulamin Centrum

REGULAMIN WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W HOTELU SILESIAN W KATOWICACH


Niniejszy regulamin określa zasady Rezerwacji i wynajmu przestrzeni konferencyjnej w Centrum Konferencyjnym Hotelu Silesia.
 
I. Ogólne zasady funkcjonowania Centrum konferencyjnego

1.  Przestrzeń konferencyjna w Hotelu Silesian jest wynajmowana na potrzeby  wydarzeń dydaktycznych, kulturalnych, naukowych oraz innych, których charakter nie narusza dobrego imienia Hotelu ani zasad współżycia społecznego.

2.   Przestrzeń konferencyjna jest wynajmowana codziennie od 8.00 do 22.00.
3.  W przypadkach uzasadnionych potrzebami klienta oraz możliwościami 
Wynajmującego, przestrzeń konferencyjna może zostać wynajęta w godzinach innych niż wymienione w pkt. 2.


II. Zasady Rezerwacji przestrzeni konferencyjnej

1.   Celem wynajęcia Sali konferencyjnej, klient zobowiązany jest przekazać zapytanie przez internetowy  formularz kontaktowy, drogą mailową  lub faksem.

2.    W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia Wynajmujący jest zobowiązany przesłać Klientowi ofertę cenową wraz z warunkami najmu.

3.      Warunkiem dokonania rezerwacji  jest pisemne potwierdzenie oferty przez Klienta, drogą mailową lub faxem oraz wpłata 10% zadatku na poczet wynajmu w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

4.       Opłaty za wynajem przestrzeni konferencyjnej ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy Wynajmującym a Klientem.

 

III. Zasady anulacji rezerwacji
 

1.       W przypadku odwołania rezerwacji przez Klienta zaakceptowanej przez Wynajmującego, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej  w wysokości:

·                 10% wartości zamówienia w przypadku, gdy zostało ono odwołane od 21 do 14 dni przed terminem rozpoczęcia wydarzenia

·                  50% wartości zamówienia w przypadku, gdy zostało ono odwołane od 14 do 7 dni przed terminem rozpoczęciem wydarzenia

·                  100% wartości zamówienia w przypadku, gdy zostało ono odwołane w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wydarzenia.
chyba, że strony ustaliły inaczej.


 

2.       Na poczet kwot wymienionych w pkt 1 Wynajmujący ma prawo zatrzymać  otrzymany od klienta zadatek.

W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić z przysługujących uprawnień  wymienionych w punkcie 1 i 2.

 

IV. Zasady korzystania z centrum konferencyjnego

1.       Klient oraz uczestnicy wydarzenia, mogą korzystać z przedmiotu najmu jedyni zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu oraz zakresie, które zostały określone w jego zamówieniu.
 

2.        Wynajmujący  upoważnia Klienta oraz uczestników wydarzenia do korzystania ze stref wspólnych, bezpośrednio sąsiadujących z przestrzenią konferencyjną wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.       W przypadku stwierdzenia szkody lub straty, wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętej przestrzeni konferencyjnej lub stref wspólnych, Wynajmujący opracuje dokumentacje uszkodzeń w raz z kosztorysem oraz dokona napraw , zaś klient pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2013 r.

 

 

 

 

 

 

KODY GDS QUALITY

Amadeus: CH KTWQUA

Sabre: IH 66774

 

Galileo: CH 89735

Worldspan: IH KTWQA

Pegasus: IH 39116

KODY GDS ECONOMY

Amadeus: CH KTWESH

Sabre: IH 215382

 

Galileo: CH A5436

Worldspan: IH KTWES

Pegasus: IH 43356

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij