Newsletter

Zapisz się na Newsletter!

Newsletter

Podaruj prezent

Podaruj Voucher na
usługi Hotelu!

Kup prezent

Dobra lokalizacja

Sosnowiec 10 km dojazd 10 min
Tychy 17 km dojazd 15 min
Gliwice 29 km dojazd 20 min
Chorzów 10 km dojazd 10 min
Kraków 78 km dojazd 50 min
Zobacz mapę

Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

  
Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.


1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Jeśli gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.  

4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

5.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

8. W przypadku rezerwacji indywidualnych, Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

9. Rezerwacja grupowa (powyżej dziesięciu pokoi) nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20 % wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

10. Zmiana dat oraz ilości osób w rezerwacji grupowej dokonanej na okresie wystaw, targów branżowych, świąt stanowi nowe zapytanie ofertowe i wymaga renegocjacji warunków.

11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

12. Hotel ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości, inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
.

13. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenie o wyznaczonej godzinie
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu
* przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu

14. Hotel
ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

15. Gość
powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
16. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji, zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego.

17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na bezpłatnym parkingu, bezpośrednio przylegającego do Hotelu.

18.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy.

19. Gość
hotelowy za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzającego go, ponosi odpowiedzialność solidarną razem ze sprawcą.

20. Każdorazowo
opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.

21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

22. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

23. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

24. Ze
względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

25. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.

26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

27. W przypadku dokonania zmiany regulaminu, zmiana ta nie dotyczy Gościa, który wcześniej dokonał rezerwacji.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2013r.

1.       

 

 

KODY GDS QUALITY

Amadeus: CH KTWQUA

Sabre: IH 66774

 

Galileo: CH 89735

Worldspan: IH KTWQA

Pegasus: IH 39116

KODY GDS ECONOMY

Amadeus: CH KTWESH

Sabre: IH 215382

 

Galileo: CH A5436

Worldspan: IH KTWES

Pegasus: IH 43356

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij